Aplikacja „foundbyclick.com – znajdź mnie” nie pobiera ani nie przesyła żadnych danych osobowych użytkownika. Żadne dane osobowe nie są wykorzystywane, przechowywane, zabezpieczane lub dzielone z osobami trzecimi. Jeśli chcesz zgłosić jakiekolwiek naruszenie tych zasad, prosimy o kontakt na paliwa@wp.pl